W ośrodku działa szkoła podstawowa obejmująca oddziały od VI do VII oraz prowadząca klasy dotychczasowego gimnazjum. Klasy wyposażone są w pomoce dydaktyczne, w tym w każdej klasie zamontowane są wysokiej klasy tablice multimedialne.

Z wagi na to, że ośrodek nastawiony jest na przyjęcie 24 wychowanków, liczba uczniów w klasach nie jest znaczna, co sprzyja dydaktyce. W systemie nauki organizowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów w celu wyrównania braków w edukacji i różnic programowych.

Uczniowie mają możliwość kształcenia w trzech językach obcych: angielskim, rosyjskim i niemieckim.

Po ukończeniu szkoły podstawowej lub gimnazjum zapewniamy wychowankom możliwość kontynuowania nauki w szkole zawodowej, z którą mamy zawarte porozumienie na kształcenie wychowanków ośrodka. Większość nauczycieli pracujących w tym Zespole Zespół Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego jest zatrudniona także w szkole działającej w ośrodku co zapewnia możliwość kontynuacji nauki oraz wsparcie dla wychowanków podejmujących naukę w tej szkole zawodowej. Umożliwienie wychowankom kształcenia w szkole zawodowej „zewnętrznej” traktujemy jako ważny etap resocjalizacji i adaptacji społecznej.

Od września 2017r. przyjmujemy wychowanków zamierzających podjąć kształcenie w zawodach: kucharz małej gastronomii oraz szkutnik.

Szkutnik to nowy, ale co raz bardziej pożądany zawód na rynku, dotyczący budowy , naprawy i konserwacji łodzi i jachtów. Ukończenie tego kierunku gwarantuje ciekawą pracę, a nawet zatrudnienie w zakładach pracy w Augustowie, z którymi szkoła ściśle współpracuje w procesie edukacji.