Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Augustowie, położony jest w nowoczesnym budynku przyległym do Jeziora Białego.

Placówka jest nastawiona na przyjęcie maksymalnie 24 wychowanków, zamieszkujących w budynku składającym się z pokoi z łazienkami, balkonów, sal dydaktycznych, salonu telewizyjno – wypoczynkowego, sali gimnastycznej, świetlicy, stołówki, pracowni komputerowej, sali bilardowej oraz siłowni.

O nas

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Augustowie, położony jest w nowoczesnym budynku przyległym do Jeziora Białego. Nazywamy go – wraz z wychowankami – „domem”, ponieważ nie przypomina typowych ośrodków dla pobytu młodzieży. Koncepcja domu jest też głównym motywem naszej pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej oraz organizacji funkcjonowania placówki. Przyjmujemy założenie, że stworzenie warunków najbardziej zbliżonych do „zdrowego” rodzinnego domu…

Oferta edukacyjna

W ośrodku działa szkoła podstawowa obejmująca oddziały od VI do VII oraz prowadząca klasy dotychczasowego gimnazjum. Klasy wyposażone są w pomoce dydaktyczne, w tym w każdej klasie zamontowane są wysokiej klasy tablice multimedialne. Z wagi na to, że ośrodek nastawiony jest na przyjęcie 24 wychowanków, liczba uczniów w klasach nie jest znaczna, co sprzyja dydaktyce.…

Proces wychowawczy

Podstawą oddziaływań wychowawczych w ośrodku jest program wychowawczy przewidujący codzienne społeczności podsumowujące dzień oraz proces resocjalizacji. W ośrodku odbywają się stałe zajęcia pozalekcyjne z zakresu socjoterapii. Jeden raz w tygodniu odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne „sztuka życia”, oparte o elementy autoterapii oraz nauki radzenia sobie w prostych sytuacjach życiowych. Dodatkowo w piątki i niektóre weekendy obywają…