Salezjański Ośrodek Wychowawczy imienia św. Jana Bosko w Różanymstoku 
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 w Różanymstoku 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Im. Św. Józefa w Różanymstoku 
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w Różanymstoku 
http://www.rozanystok-salezjanie.pl
Nasza długoletnia współpraca realizuje się na bardzo wielu płaszczyznach. Jesteśmy zaprzyjaźnionymi placówkami które współdziałają w wielu aspektach, a w szczególności:
– wymiana doświadczeń i poglądów w dziedzinie wychowania i resocjalizacji,
– wspólne szkolenia, spotkania wychowawcze, studia podyplomowe itp.,
– rywalizacja sportowa wychowanków naszych placówek (wspólne turnieje, konkurencje biegowe, imprezy),
– współpraca w realizacji Festiwalu Młodzieży Bez Granic,
– wzajemne użyczanie pomieszczeń i zasobów obu placówek,
– współpraca nauczycieli szkół w udziale w komisjach egzaminacyjnych,

 

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie
http://www.zst.augustow.pl/
To najbardziej przyjazna nam jednostka oświaty w Augustowie – od początku działalności naszego ośrodka trwa współpraca z Zespołem Szkół Technicznych. Wieloletnie partnerstwo polega m.in. na tym, że:
– niektórzy nasi wychowankowie korzystają z eksperymentalnej możliwości uczęszczania do szkoły zewnętrznej na poziomie ponadpodstawowym,
– nasi absolwenci, którzy nie są już naszymi wychowankami ale korzystają z naszej pomocy niekiedy kontynuują naukę w ZST,
– korzystamy z wiedzy i doświadczenia kadry ZST w naszej działalności dydaktycznej i wychowawczej,
– korzystamy z możliwości odbywania niektórych zajęć w pracowniach specjalistycznych ZST np. pracowni technicznej, chemicznej, hali sportowej, 
– nauczyciele ZST prowadzą dla naszych wychowanków zajęcia z zakresu orientacji zawodowej i przygotowania zawodowego w pracowniach i warsztatach ZST,

 

Szkoła Podstawowa nr 6 Im. Armii Krajowej w Augustowie 
http://sp6.augustow.eu/
Ze szkołą Podstawową nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie łączy nas nie tylko życzliwe sąsiedztwo ale także współpraca w wielu ważnych obszarach:
– wymiana doświadczeń oraz czerpanie z dorobku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 6,
– wzajemne uczestnictwo w uroczystościach i imprezach szkolnych,
– korzystanie przez ośrodek z boiska Szkoły Podstawowej nr 6.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie 
http://hospicjum.webserwer.pl/
Od wielu lat naszą działalność ubogaca współpraca z Augustowskim Hospicjum Stacjonarnym działającym nieopodal naszego ośrodka. W ubiegłych latach niektórzy nasi wychowankowie odbywali kursy i stawali się wolontariuszami pomagającymi osobom chorym. Ponadto w przypadku jakichkolwiek potrzeb służymy swoją pomocą w uprzątaniu terenu hospicjum, grabieniu liści, odwiedzaliśmy także mieszkańców Hospicjum z okazji świąt. Przedstawiciele Hospicjum są także naszymi gośćmi w czasie ośrodkowych uroczystości i świąt. 

 

Ochotnicza Straż Pożarna Augustów – Lipowiec 
http://augustow.osp.org.pl/
Od kilu lat trwa niezwykła i owocna współpraca z OSP Augustów – Lipowiec. Strażacy każdego roku organizują dla naszych wychowanków rajd sprawnościowy z elementami szkolenia z ochrony p-poż. W wyniku tego niektórzy nasi wychowankowie na tyle zainteresowali się strażą pożarną, że stali się członkami OSP – drużyny młodzieżowej. Jako ośrodek odwdzięczamy się pomocą w sprzątaniu terenu osp, czyszczeniu sprzętu i współpracy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Strażacy są też stałymi gośćmi na naszych imprezach i uroczystościach.

 

Nadleśnictwo Augustów 
http://www.augustow.bialystok.lasy.gov.pl/
Współpraca z Nadleśnictwem Augustów polega przede wszystkim na możliwości korzystania z zasobów leśnych oraz organizowanych przez nadleśnictwo przedsięwzięć i projektów, w tym m.in. Szlak Orła Białego.
 
Placówka Straży Granicznej w Augustowie 
http://www.podlaski.strazgraniczna.pl/pod/placowki/placowka-sg-w-augustowi/15712,Placowka-SG-w-Augustowie.html
Współpraca z ta jednostką straży granicznej rozwija się bardzo dynamicznie, w szczególności poprzez udział przedstawicieli Straży Granicznej w zajęciach lekcyjnych z zakresu doradztwa zawodowego. W tym samym celu nasi wychowankowi odbyli wizytę w jednostce SG w Augustowie i praktycznie mogli zapoznać się z aspektami pracy w tym zawodzie. W przyszłości planujemy wspólny mecz siatkarski wychowankowie MOW – kontra – Straż Graniczna.