Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Augustowie

16-300 Augustów

ul. Jeziorna 31

tel. / fax  87  643 09 21

NIP 8461622117

email: sekretariat@mowaugustow.pl